Eigen onderzoeken

Sinds 1987 hebben we acht onderzoeken naar de ervaring en het verloop van stemmen horen gedaan: 

het experiment (1987)

Deze studie bestond uit een enquête onder 400 stemmen hoorders die hun naam hadden opgegeven na de TV uitzending van Sonja op Maandag. In de enquête werden vragen gesteld naar de ervaring  stemmen horen.
De voornaamste publicaties zijn “Hearing Voices” in het Schizophrenia Bulletin (1989) en “Coping with voices” in het Brit. J. of Psychiatry (1992); lees meer: the experiment


case studies (1990)

Deze studie gaat dieper in op de individuele ervaring stemmen te horen. Beschrijft zowel patiënt stemmenhoorders als stemmenhoorders wier stemmen een inspiratie bron zijn en die daarvan nooit ziek werden.
lees meer: beschrijvingen van individuele ervaring met stemmen horen

Voornaamste publicatie “stemmen horen accepteren” (1999) Tirion, Baarn 2de druk. Nu niet meer verkrijgbaar. Wel te verkrijgen in Engelstalige editie “Accepting Voices“(1993) Mind London.


vergelijkend onderzoek (1996)

In deze studie worden op een systematische manier patiënt stemmenhoorders vergeleken met stemmenhoorders die geen patiënt werden.
Belangrijkste publicaties boek “Omgaan met stemmen horen” een gids voor hulpverleners (1999). Dit boek is nu in herdruk en dus tijdelijk niet verkrijgbaar. Publicatie: Auditieve hallucinaties bij patiënt enniet patiënten (1996) Pennings, H. Romme, M. Buiks, A. Tijdschrift voor psychiatrie Jr. 38, no. 9, blz. 648 – 660
Lees meer: vergelijkend onderzoek


Gespreksgroepen voor mensen  die stemmen horen (1997/2007)

Dit onderzoek beschrijft en evalueert twee stemmenhoorders groepen.
Publicatie “Gespreksgroepen voor mensen die stemmen horen”
herziene versie te verkrijgen bij stichting Weerklank
Lees meer: zelfhulp


vervolg onderzoek bij 80 kinderen die stemmen horen (2005)

0 jeugdigen tussen 8 en 18 werden drie jaar gevolgd en viermaal geïnterviewd over hun stemmen horen ervaring. Bij de meeste kinderen verdwenen de stemmen, (60%). Ouders leren hun kind zien als een bijzonder kind en niet als ziek.
De voornaamste publicatie is: “Kinderen die stemmen horen“. Wat je moet weten en wat je kunt doen. Verkrijgbaar via onze webshop info@levenmetstemmen.nl


trauma en stemmen horen (2005)

Deze studie geeft en overzicht van de literatuur en analyseert de relatie tussen trauma en psychose zoals wij dat aantroffen bij de stemmenhoorders uit onze andere onderzoeken.
Voornaamste publicatie is “Trauma and hearing voices” Hoofdstuk 8 in Larkin & Morrison (2005) Trauma and Psychosis (Routledge)
Lees meer: trauma en stemmen horen


adaequate hulpverlening:

Een studie naar het verloop van het herstel bij 12 stemmen hoorders in maandelijkse groepsbijeenkomsten gedurende een jaar.
Deze studie was een pilot voor het volgende onderzoek.


herstelproces (2009)

Een studie bij 50 stemmenhoorders die herstelde van hun hinder van hun stemmen en ook hun leven weer in eigen handen namen. 50 verhalen met een analyse van de gerapporteerde informatie over het herstel.
Lees meer: herstelproces
Voornaamste publicatie boek: “Living with Voices PCCS Books UK.
Nederandse vertaling “Leven met stemmen”(2010) eigen uitgave stichting: “Leven met stemmen” te bestellen via info@levenmetstemmen.nl 


volgende pagina

Ondersteunende onderzoeken