Stichting leven met stemmen

leven met stemmen.

25 jaar onderzoek toont aan dat de ervaring stemmen horen geen uiting van ziekte is maar een reactie op problemen

Netwerken/linken

Het eerste netwerk voor het horen van stemmen werd in 1987 in Nederland opgericht door Marius Romme en Sandra Escher. Dit werd gevolgd door de oprichting van het Britse netwerk in 1988 in Engeland. 
Deze netwerken bieden ondersteuning voor stemmenhoorders, hulpverleners en alle die er bij betrokken zijn. 

Lees meer.


Maastrichts interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmen horen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmen hoorder als de interviewer.

Download hier


Laatste nieuws

Sonja op Zaterdag met Marius Romme.

Onlangs zond de NPO oude afleveringen uit van Sonja op zaterdag.
19 Juni werd er een aflevering uitgezonden over stemmen horen met Richard (9 jaar) die stemmen hoorde, zijn moeder Truus Willemse, Prof. Marius Romme en paragnost Gieny van Landewijk.

Die uitzending is weer van tv /internet gehaald.

Is er iemand die ons nog aan die uitzending kan helpen? Heeft iemand er een link naar toe, gekopieerd ect. We horen het graag.


Contact

Aan deze website wordt gewerkt. 
Hier gaat u al het werk van Prof. M.Romme en Dr. S. Escher vinden. 
Voor vragen over de website,
informatie voor de website.
We horen het graag!

Mail naar info@levenmetstemmen.nl

Met Vriendelijk groet,
Jolanda van Hoeij

Namens St. leven met stemmen.


Boeken bestellen

boeken romme en escher

Het boek: Leven met stemmen “50 verhalen over herstel”
is weer op voorraad!
Mail naar info@levenmetstemmen.nl