25 jaar onderzoek toont aan dat de ervaring stemmen horen geen uiting van ziekte is maar een reactie op problemen

Marius Romme
&
Sandra Escher

Literatuur/
Onderzoeken

Media

Netwerken/linken

Het eerste netwerk voor het horen van stemmen werd in 1987 in Nederland opgericht door Marius Romme en Sandra Escher. Dit werd gevolgd door de oprichting van het Britse netwerk in 1988 in Engeland.
Deze netwerken bieden ondersteuning voor stemmenhoorders, hulpverleners en alle die er bij betrokken zijn.

Lees meer.

Het Maastrichts Interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmen horen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmen hoorder als de interviewer.

Download hier

Nieuws

In 1987 werden Patsy Hage en Prof. M. Romme geïnterviewd door Sonja Barend.

Dit interview leverde 700 reacties op en het gevolg is nu 37 landen met stemmenhoorders -groepen.
We hebben het fragment gevonden en willen het graag met jullie delen

Aan deze website wordt gewerkt.
Hier gaat u al het werk van Prof. M.Romme en Dr. S. Escher vinden.
Voor vragen over de website, informatie voor de website (we zijn op zoek naar beeldmateriaal en met name oude tv-beelden) zijn erg welkom!
We horen het graag!

Mail naar info@levenmetstemmen.nl

Met Vriendelijk groet,
Jolanda van Hoeij
(namens stichting leven met stemmen)