Het eerste netwerk voor het horen van stemmen werd in 1987 in Nederland opgericht door Marius Romme en Sandra Escher. Dit werd gevolgd door de oprichting van het Britse netwerk in 1988 in Engeland. Hearing Voices.
Vervolgens zijn netwerken opgezet in 29 landen over de hele wereld.
Deze netwerken bieden ondersteuning voor stemmenhoorders, met name door de oprichting van lokale ondersteuningsgroepen.
Deze groepen worden op verschillende manieren geleid en sommige zijn exclusief voor individuen die stemmen horen, terwijl ander worden ondersteund door werknemers in de geestelijke gezondheidszorg.

Nationale netwerken zijn in de loop der jaren aanzienlijk ontwikkeld en hosten websites, publiceren nieuwsbrieven, gidsen voor de stemhoorervaring en werkboeken. Er worden cursussen gegeven aan zowel professionals als stemmenhoorders.

Zie ook congressen.

Nederlandse Netwerken.

 

Stichting Weerklank is een stichting die zich richt op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties en wanen of zelfs een psychose genoemd.

Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners.
http://www.stichtingweerklank.nl/


Steunpunt Stemmen Horen Nijmegen


In 2012 is het Steunpunt Stemmen Horen van start gegaan bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland.
Het Steunpunt maakt onderdeel uit van Bureau Herstel en wordt geleid door psycholoog (B.Sc.) en ervaringsdeskundige Robin Timmers.

Voor mensen die last hebben van stemmen, is het leren omgaan met stemmen een belangrijke stap in hun herstel. Het Steunpunt Stemmen Horen heeft zich als doel gesteld cliënten, begeleiders en naasten te informeren over en te ondersteunen bij het (leren omgaan met) horen van stemmen.

Het Steunpunt Stemmen Horen biedt een infotheek, open spreekuur (tijden zie website), workshops, cursussen en stemmengroepen.
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. 

Ben je geïnteresseerd in het Steunpunt Stemmen Horen, neem dan contact op met Robin Timmers of bel met 06 22 76 82 71 en vraag naar het Steunpunt Stemmen Horen.
Het Steunpunt Stemmen Horen wordt financieel ondersteund door het Fonds Psychische Gezondheid. 

Meer informatie:
Steunpunt Stemmen Horen
Bijleveldsingel 56
6524 AE Nijmegen 

https://www.omgaanmetstemmenhoren.nl/