Dr. Sandra Escher

sandra escher

Ik ben mede-oprichter van INTERVOICE. Eigenlijk is Intervoice bevallen in Marius en mijn woonkamer. Toen de komende jaren veel stemmenhoorders en professionals reageerden op onze eerste lezingen ter promotie van ‘Accepting voices’, voelden we de noodzaak om deze groeiende belangstelling te structureren. 

In de eerste jaren deden ongeveer 80 mensen mee, inmiddels is dit aantal gegroeid naar enkele honderden. We voelden de behoefte om de wereld te laten zien dat het horen van stemmen geen symptoom was van een ziekte, maar een menselijke variatie die meer aandacht nodig had. 
Dus organiseerde ik nationale congressen, daarna internationale congressen en het eerste wereldcongres in 2009 in Maastricht. Het was altijd gericht op stemmenhoorders.

Voor mij is het erg belangrijk om de stemmenhoorders een eigen stem te geven. Ik besteed veel tijd aan het opleiden van stemmenhoorders om ervaringsdeskundigen te worden. Ze moesten zoveel mogelijk weten over hun eigen ervaring, ook over de geschiedenis en de diverse theoretische modellen. Ik nam deel aan het Leonardo da Vinci-trainingsproject waarin ik een stemhoormodulen ontwikkelde waarin stemmenhoorders werden ondersteund om hun eigen verhalen te schrijven. 

Marius en ik publiceerden verschillende boeken met veel van die verhalen. Ik zag dat het schrijven van je eigen verhaal het eigendom claimt en een krachtig hulpmiddel is bij herstel. Het Maastricht-interview dat we samen met Patsy en andere stemmenhoorders ontwikkelden, wordt in veel landen gebruikt. Ik denk dat we samen, stemmenhorenden en professionals, een verandering hebben doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg”.

Dr. Sandra Escher