Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmenhoren op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmenhoorder als de interviewer.

Hoe u dit Interview kunt gebruiken kunt u lezen in het boek:

 

stemmen horen begrijpelijk maken

Stemmen horen Begrijpelijk maken.
Een praktische handleiding

Auteur: Marius Romme, Sandra Escher en Dirk Corstens