In 1987 had ik geen idee welke impact de ontdekking dat het accepteren en begrijpen van stemmen een nuttig alternatief zou zijn. Maar na drieëntwintig jaar werk hebben we een unieke en formidabele beweging van stemmenhoorders en bondgenoten opgebouwd die een grote verandering teweeg heeft gebracht in de manier waarop stemmen worden gehoord en die nieuwe manieren heeft gevonden om mensen te helpen die overweldigd worden door hun stemmen.

Er zijn veel angsten en misverstanden in de samenleving en binnen de psychiatrie over het horen van stemmen. Ze worden over het algemeen beschouwd als een symptoom van een ziekte. Iets dat negatief is, om van de hand te doen en daarom wordt de inhoud en betekenis van de stemervaring zelden besproken.

Het onderzoek van Dr. Sandra Escher en ik met meer dan 300 stemmenhoorders heeft aangetoond dat meer dan 70% van de mensen die stemmen horen, kan wijzen op een traumatische levensgebeurtenis die hun stem veroorzaakte; dat praten over stemmen en wat ze betekenen een zeer effectieve manier is om angst en isolement te verminderen; en dat zelfs als de stemmen overweldigend en schijnbaar destructief zijn, ze vaak een belangrijke boodschap hebben voor de toehoorder.

In het westerse medische denken wordt het horen van stemmen altijd geassocieerd met een psychische aandoening en wordt het vaak gezien als een symptoom van schizofrenie. Toch ontdekten we dat veel mensen die stemmen horen geen geestesziekte hebben en nooit hulp zoeken. Om deze reden zijn we bereid om een ​​reeks verklaringen te accepteren die worden aangeboden door mensen die stemmen horen, inclusief spirituele, en die geloven dat het essentieel is voor het herstelproces van overweldigende stemmen om de betekenis van de stemmen voor de stemmenhoorder te begrijpen.

Terwijl we meer holistische oplossingen vinden voor stemmen die psychische problemen veroorzaken dan die welke door de psychiatrie worden aangeboden. Het is erg belangrijk om te benadrukken dat stemmen naar onze mening een aspect zijn van het menselijke verschil, en niet zozeer een psychisch probleem. Net als bij homoseksualiteit, die de laatste tijd ook door de psychiatrie als een ziekte werd beschouwd, is de belangrijkste kwestie waarmee we worden geconfronteerd de ontkenning van de mensenrechten aan mensen die stemmen horen en onze belangrijkste taak is om de manier waarop de samenleving de ervaring ervaart te veranderen. Alleen als we dit kunnen doen, denken we dat de psychiatrie van gedachten zal veranderen over stemmen. Daarom is deze website zo belangrijk.

Met de steun van het wereldwijde netwerk van hoorstemmen hebben stemhoorders, van wie sommigen lange tijd in de psychiatrische zorg hebben doorgebracht, hun leven teruggewonnen en kunnen ze nu zeggen dat ze stemmen horen en ze als deel van zichzelf accepteren. Wij zijn van mening dat dit een goed moment is om ons werk wereldwijd beter bekend te maken.