It was inspiring to be married to Sandra and to start the global Hearing Voices movement with her.
The perception of hearing voices changed from an illness concept to a normal way to deal with abnormal circumstances. It is now well known that hearing voices is also experienced by people who never need psychiatric help. Our life’s work was to support voice hearers in their journey from patient to people with their own social identity, free from psychiatric labels.
I loved being with my dear Sandra and knowing her for more than forty years.
Marius

Sandra Escher

Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van onze vernieuwende, vrijgevochten echtgenote, moeder en grootmoeder.
Wat een bijzondere vrouw!

dr. Alexandre Dorothée Marie Adrïenne Charlotte Romme – Escher PhD
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

’s-Gravenhage, 14 juni 1945                         Amsterdam, 31 mei 2021

Amsterdam: prof. dr. M. A. J. Romme

’s-Gravenhage: ing. D. G. A. Blaauw BSc

Rotterdam: mr. R. A. D. Blaauw MA
Bobby, Belle

Ballinspittle, Ierland: M. M. Romme
T. J. O’ Kennedy
Arlen, Torin

Liempde: ir. S. T. R. Romme
A. S. M. Romme – Wellen BA
Stan, Fleur, Thijs

Correspondentieadres:
Jan Olphert Vaillantlaan 129
1086 XZ Amsterdam
e-mail: marius.romme@outlook.com

Wij nemen op maandag 7 juni in kleine kring afscheid van Sandra.

Condoleance voor Sandra Escher

14 juni 1945 – 31 mei 2021

 

Op 7 juni hebben wij in kleine kring afscheid kunnen nemen van Sandra. De ceremonie was tevens online te bekijken. Marius heeft na het overlijden vele hartverwarmende berichtgevingen, mails, kaartjes, online en offline ontvangen.

Het Nationalparanoianetwork.org heeft een in memoriam uitgegeven voor Sandra met input van Yann Derobert, oprichter van de Franse stemmenhoorbeweging; Ivan Barry uit Duitsland, Kate Crawford, van het National Paranoia Network; Ron Coleman uit Engeland; Karen Taylor uit Engeland; Bruce en Melissa Roberts uit Australie; Peter Bullimore en Linda Whiting; Robin Timmers van het Steunpunt Stemmen horen in Nijmegen.

Hier te lezen: 

 

In dit blad vindt u een woord van afscheid van Robin Timmers.

Jacqui Dillon, Dirk Corstens en Olga Runciman schrijven een overlijdensbericht in Psychosis, een Engels blad over een psychologische, sociale en integratieve benadering.

Terug te vinden:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17522439.2021.1949385?scroll=top&needAccess=true

Hieronder een kleine selectie condoleance van Nederlanders:

Met een grote glimlach denk ik aan Sandra. Ik had haar lief.
Groet, Danne

Een grote vrouw is overleden. Een bijzondere vrouw! Voorvrouw van de beweging van mensen die stemmen horen. Levensgezel van voorman Marius Romme. Een groot verlies voor allen en Marius in het bijzonder!!
Ze verdient een plek in het blad Participatie en Herstel lijkt mij. Een historische plek neemt ze sowieso in.

Groet, Nico de Louw

Ach wat triest nieuws. Sandra was natuurlijk al langere tijd ziek. Heel jammer dat ze de publicatie van het laatste boek niet heeft meegemaakt. Baanbrekend onderzoek heeft ze gedaan.
Groet, Gerdie

Bedankt voor alle steun.
Yvonne Doornbos

Dank je wel voor het delen. Gecondoleerd. Wellicht verdiend dit aandacht in de nieuwsbrief van ISPS.
Margreet Pater

Droevig nieuws, vooral voor Marius natuurlijk, maar ook voor iedereen de Stichting Weerklank een warm hart toedraagt.
Hartelijke groet, Ben Steultjens

Wij vonden het fijn om het afscheid via internet gezien te hebben.
Groetjes, Riny en Marjet

Ik begreep dat het heel genadig is dat Sandra heeft mogen loslaten. Naast verdrietig natuurlijk. We verliezen in haar een prachtige sterke vrouw die veel voor ons betekend heeft, niet waar?
Wat fijn dat we mee kunnen kijken met haar afscheid.

Dank en hartelijke groeten van Dini Glas

Fijn dat ze zo dicht bij jou is overleden en zo rustig. Sterkte.
De buren.

Zeer triest. Gecondoleerd en dankjewel voor dit bericht. Een groot verlies.
Groet, Marianne Kranenkamp

Ik zag haar advertentie, haar werkelijk prachtige portret.
Ik schrok hiervan. Ik wil je sterkte wensen in deze moeilijke tijd.
Hartelijke groet, Karen Krikkelbaar

Ach wat een verdrietig nieuws is dit. Mijn condoleances.

Wat een gemis. Natuurlijk in de eerste plaats voor Marius en iedereen die ze lief had. En zeker ook voor de (internationale) stemmenhoorders community.
Wat een bijzonder mens! Ik ben maandag online bij de uitvaart.
Met verdrietige groet, Karla Nijens

Gecondoleerd. Wat naar dat ze is overleden, het was plotseling lees ik.
Hartelijke groet, Eva Grammer

Sandra zal door veel mensen gemist worden. Ik weet niet goed wat te zeggen. Maar ik wil Marius heel veel sterkte toewensen.
Groeten, Suzanne van Engelen

Wat een verdrietig nieuws. Sterkte ❤️
Groet, Maya Smits

En toen was het stil. Sandra onze dank is groot. Zoveel betekend voor de mensen die stemmen horen of andere ervaringen hebben. Je benadrukte de essentie., dat waar het over gaat. Het werk word voortgezet, in onze harten leef je voort.
Marianne Kranenkamp

Bedankt voor alles.
Vicky Bergman

 

Lieve Sandra, je hebt zoveel voor zoveel mensen persoonlijk betekend, ook voor mij. Jouw werk heeft de weg bereid voor zowel de wereldwijde stemmenhoorbeweging, als de herstelbeweging en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid in Nederland. En zonder jou zouden er wellicht nu geen Steunpunten Stemmen Horen zijn.
Robin Timmers

 

Een bijzondere vrouw, heb in het begin bij oprichting veel met haar samengewerkt. Wens geliefden veel sterkte.
Trijntje Bakker

Oh wat naar. Leeft Marius nog? Zo ja, condoleances. Had het vandaag nog over hen.
Nicole Mellor

 

Heel veel sterkte aan Marius en nabestaanden. Bedankt vooralles wat je voor de stemmenhoorders hebt betekend.
Anja Schafoort

 

Goh, onverwachts lees ik.
Gecondoleerd.
Ze is uit haar lijden verlost.
Verlost van haar lichaam.
Ik heb mooie herinneringen aan Sandra. Die koester ik.
Hartelijke groet, Tilly

 

Het is een schok om te vernemen dat Sandra Escher onverwacht is overleden. Wat een verlies voor Stichting Weerklank en de Stemmen Horen beweging. Mijn condoleances. En wat een groot gemis zal het zijn voor Marius Romme en haar familie.
Corine Wiedijk

Het droevige bericht, dat Sandra Romme-Escher is overleden, heeft mij bereikt.

Naar Marius Romme, de familie en vrienden heb ik via De Ode Uitvaartbegeleiding een blijk van medeleven verzonden en heb dat gedaan in liefdevolle herinnering aan Sandra, die voor Weerklank en voor onder meer de beeldvorming en de acceptatie van het stemmen horen baanbrekend werk heeft verricht in zowel Nederland als wereldwijd.
Ik ben nog iemand van het eerste uur en heb de oprichting van Stichting Weerklank meegemaakt.

Voor mij persoonlijk is zowel Sandra Escher als Marius Romme destijds en in de jaren erna van grote betekenis geweest. Dankbaar ben ik daarvoor.
Ik wil hierbij naar jullie toe m’n medeleven betuigen.
De herinnering aan haar is wat blijft en troost zal geven. Troost bemoedigt en geeft kracht.

De kracht, de motivatie en de inspiratie om door te gaan en het uit te dragen en toe te passen wat Sandra Escher aan ons en aan de wereld, wat het horen van stemmen betreft, heeft nagelaten.

Zij zal voortleven in het hart van Weerklank en in dat van jullie allen, die haar gekend hebben en waarvoor ze een grote steun en van bijzondere betekenis is geweest.

Veel sterkte wens ik Marius en jullie van harte toe.
Vriendelijke groet,
Resi Malecki.

 

Sandra heeft destijds ook een mooie bijdrage geleverd op Crazywise Conferentie over het prachtige werk dat ze deed.
Sandra, rust zacht.
Jose Hoekstra

 

Sandra you were a friend, mentor, person I and Ron loved very much. Ron knew you for around 30 years, myself 23 years. Ron took me to meet you and Marius tos eek their approval of me, we instantly made friends. We spoke to you a couple of weeks ago and it was clear life was hard, that you were suffering. We both will miss you, your wise words, kind words and always the support you gave us both. You gave Ron so much time in his early recovery. You gave him the opportunity to tell his stories and discover himself. I hope you are remembered as Marius’s aqual. You two were so much of a partnership, a role model for Ron & myself. Much love from both of us and hope you are at peace now.

Karen Taylor

Soms zijn er van die mensen die je nooit zult vergeten. Die een plek in je hart hebben ingenomen die zelfs door de tijd, door afstand, door wat dan ook niet verwijderd kunnen worden. En dan nu door de dood. Lieve Sandra Escher, dank je voor de vele momenten van de slappe lach tijdens zeer serieuze lezingen op de vele congressen over de hele wereld. Je was iemand met een groot hart, veel begrip voor mensen en je was onvermoeibaar enthousiast. Dank je dat je het voor me opnam als er weer eens wat “vooroordelends” gebeurde. Dank je voor de inspiratie.

Jeannette Woolthuis

 

Wij ontvingen het droevige nieuws dat in de nacht van 31 mei 2021 Dr. Sandra Escher is overleden.

Samen met Prof. Marius Romme heeft zij in 1988 Stichting Weerklank en later Intervoice opgericht. Het is aan Sandra Escher te danken dat mensen die stemmen horen op ‘journalistieke wijze’ worden geïnterviewd. Hiermee is een ontwikkeling in gang gezet om stemmenhoorders anders te benaderen. Niet vanuit een ziektemodel maar vanuit het gegeven dat stemmen horen een bijzondere menselijke eigenschap is en de stemmen vaak betekenisvol zijn. Sandra was vanaf het begin lid van de redactie van de Klankspiegel. Zij organiseerde jaarlijks conferenties, schreef boeken en was de eerste onderzoekster op het gebied van kinderen die stemmen horen.

Wij danken Sandra voor alles wat zij voor Weerklank en de stemmenhoorbeweging  heeft gedaan en betekend. Zij was echt van onschatbare waarde. Wij betuigen Marius en de familie onze innige deelneming en wensen hen sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur van Stichting Weerklank.