Hoofdstukken/Chapters

Denken over geneeskunde. – Grensverkenningen. Koo van der Wal, Hugo Verburgh en Louw Feenstra (red) (2018)
Marius Romme
Is er met het begrip schizofrenie nog een Nobelprijs te winnen?
pag. 157 – 172

Romme, M., Escher A. (2008)
Trauma en psychotherapie bij psychose en schizofrenie.
Jos de Kroon “Zachte Landing“, psychotherapie met psychotici.
Garant Antwerpen. pag. 167-180.

Romme.M.A.J. en A.D.M. Escher (2006).
Empowerment en Making Sense. In Hallucinaties, kenmerken, verklaringen, behandeling.
Dr.J. A.Jenner, red. Van Gorkum, Assen. Hfdst. 10. blz. 85-94

Romme, M., & Escher, A. (2005)
Trauma and Hearing voices in Understanding Trauma and Psychosis: New Horizons for Theory and Therapy.  Editors: Warren Larkin  & Tony Morrison  Publisher: Brunner- Routledge, Hove. page 162-192.

Escher, A. (1999)
Dagboek; eigen ervaringen leren begrijpen en herkennen’
in Romme & Escher eds. Stemmen horen accepteren’
Tirion, Baarn blz. 201-216.

Escher, A., Hage, P., Romme. M., (1998).
Maastricht interview with a voice hearer, in Understanding voices, coping with auditory hallucinations and confusing realities.
Romme, M. ed. Handsell Publications. Gloucester.  UK. p. 57-57.

Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.A.C. (1998)
Understanding voices in psicologia e Sociedade. Ciclo de Conferěncias. Duarte Gomes, A., e Pires Valentim (orgs.).
Universitade de Coimbra.

Romme, M.A.J.& ,Escher , A.D.M.A.C (1996) 
Empowering people who hear voices. in Hadock & Slade (eds.)
Cognitive Behavioural Interventions with Psychotic Disorders’.
Routledge, London UK. Chapter 8, page 137-150.

Pennings, M.H.A., M.A.J. Romme en A.A.J.G.M. Buiks (1996)
Stemmen horen bij schizofreniepatiënten, patiënten met een dissociatieve stoornis en niet-patiënten in: M. De Hert, E. Thys, J. Peuskens, D. Petry, B. van Raay (red.) .’Zin in waanzin; de wereld van Schizofrenie’

Romme M. A. J. (1996)
Rehabilitating voice-hearers” in: T. Heller  “Mental Health  Matters

Escher, A.D.M.A.C, van Laarhoven,J., (1988)
Stemmen horen in de ambulante psychiatrische praktijk, in omgaan met stemmen horen blz. 156-161.

Escher, A.D.M.C., Romme, M.A.J., Breuls, M.G.G.J., Driessen,G. (1988)
Social vulnerability and prolonged psychiatric illness in Research to practice in community Psychiatry.
Romme & Escher eds. van Gorkum, Maastricht/Assen p. 12-24..

Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.C., Radstake, D.W.S., Breuls, M.G.G.J. (1988) Group differentiation of chronically mentally ill in the community.
An instrument for adequate treatment planning in Research to practice in community Psychiatry. Romme & Escher eds. van Gorkum, Maastricht/Assen. p. 25-35

Romme. M. A. J. (1988)
“Vervreemding als overlevingsstrategie” in: F. Baets, M. Jacobs (red) “Strategie’n van de overleving” Onderzoekscentrum Marginaliteit K.U.Leuven, Leuven p. 207 – 217  

Uffing, J.T.F., de Vries, E.A.A.M., Rotteveel, R.J., Escher, A.D.M.A.C. (1988)
Do chronic mental patients get the appropriate ambulatory treatment?
in Research to practice in community Psychiatry. Romme & Escher eds. van Gorkum, Maastricht/Assen. p. 44-50.

Romme, M.A.J., Escher,A.D.M.A.C. (1988)
Hearing Voices in Research to practice in community Psychiatry. Romme & Escher eds. van Gorkum, Maastricht/Assen. p. 85-92.