Publicaties

Artikelen / Articles

kinderen die stemmen horen

80 jeugdigen tussen 8 en 18 werden drie jaar gevolgd en viermaal geïnterviewd over hun stemmen horen ervaring. Bij de meeste kinderen verdwenen de stemmen, (60%). Ouders leren hun kind zien als een bijzonder kind en niet als ziek.

De voornaamste publicatie is: “Kinderen die stemmen horen“. Wat je moet weten en wat je kunt doen.

HET MAASTRICHTS INTERVIEW voor kinderen en jeugdigen

Hoe kunnen we auditieve hallucinaties tot ons laten spreken.
M. Romme en S. Escher.
Expertise van de SPV in en voor de Sociale Psychiatrie
33e jaargang, nummer 108, april 2014

Hoe kunnen we auditieve hallucinaties tot ons laten spreken

Behandel ‘stemmenhoren’ en niet ‘schizofrenie’
Concrete symptomen zijn beter aan te pakken dan hypothetisch ziekte beeld
Prof,dr. Marius Rome en Dr. Jaap Gerritsma
Medisch Contact 14/04/2014; 698

Behandel ‘stemmenhoren’ en niet ‘schizofrenie’

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context.
H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme
Dit artikel is geplaatst in het Tijdschrift voor Psychiatrie.
58 (2016) 2, 132-139

Waar halen we onze ideeën over geestesziekte vandaan (2010)
Escher Sandra
Klankspiegel jr 21 (1) blz.20.

Accepting and Working with Voices: The Maastricht Approach

In book: Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging Perspectives on Severe Psychopathology (pp.319 – 332)
July 2009

accepting and working with voices

Stemmen Horen. Welke relaties kunnen er zijn tussen de stemmen en de ervaren trauma’s (2009)
Romme Marius en Escher Sandra
Sociale psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrische verpleegkunde blz. 9 – 14

Over de achtergronden van stemmen horen deel 1 (2008)
Romme Marius
De relatie met ervaren trauma’s en de relatie met de stemmen
Klankspiegel jr 19 (4) Dec. blz.

Over de achtergronden van stemmen horen deel 2 (2009)
Romme Marius
Klankspiegel jr 20 (1) Maart blz.15-20

Accepteren en betekenis geven aan stemmen (2009)
Corstens Dirk; Escher Sandra; Romme Marius
De Psycholoog Sept. blz. 433 – 440

Accepteren en betekenis geven aan stemmen

Einde en een nieuw begin; Sociaal emotionele achtergronden bij psychose 
Romme Marius (2008)
Sociale psychiatrie, vakblad sociaal psychiatrisch verpleegkunde
jr 27 nr 86; April, pag 39-49

Herstellen buiten de psychiatrie (2008)
Leren omgaan met stemmen is relatieprobleem.
Romme Marius en Escher Sandra
Deviant no 58 jr 15 September blz.16 – 20

herstellen buiten de psychiatrie

Marius Romme, Sandra Escher, Corine Wepster
Belangrijke stappen op weg naar herstel in het leven met stemmen
Sociale Psychiatrie, 2008 – venvn-spv.nl

Lees het hier

belangrijke stappen op weg naar herstel...

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Een therapie vorm voor het omgaan met traumatische ervaringen (2008)
Escher Sandra en Romme Marius
Klankspiegel jr 19 (3) blz.23 – 25.

Schadelijkheid van het concept schizophrenie en een alternatief. (2006)
Romme Marius
Klankspiegel jr 17 (1) blz.12 – 16.

Romme, M., Morris, M. (2007)
The harmful concept of schizophrenia’.
Mental Health Nursing. 27, 2, 7-11

Marius Romme (2005)
Een kritische beschouwing over de keuze van de diagnose schizofrenie als uitgangspunt van richtlijnen voor de behandeling
tijdschrift voor psychiatrie 47(2005)12,

download het artikel

Romme & Escher (2005).
Managing Distressing Voice Hearing Experiences.
In Wellness Recovery Action Plan.  Mary Ellen Copeland edited by Piers Allott. P.Sefton
Recovery Group, Liverpool, UK. P. 114-118.

Escher, A., Morris, M., Buiks, A., Delespaul, Ph., Van Os, J., Romme, M. (2004) Determinants of outcome in the pathways through care for children hearing voices.
International Journal of social Welfare. 13, 208-222
Madrid, Aula Médica Ediciones: 185-208.

Escher, A. D., Romme, M. A., et al. (2003).
Formación de la ideación delirante en adolescentes con alucinaciones auditivas: un estudio prospectivo.
Intervención en crisis y tratamiento agudo de los trastornos psiquiátricos graves. P. Pichot, J. Ezcurra, A. González-Pinto and M. Gutiérrz Fraile.
Madrid, Aula Médica Ediciones: 185-208.

Prof. Dr. M.A.J.Romme
Trauma en Psychose
lezing I.S.P.S. Congres Brussel-Kortrijk 25 April 2003

Trauma en Psychose

Escher, A., Delespaul, P., Romme, M., Buiks, A., Van Os. J. (2003)
Coping defence and depression in adolescents hearing voices.
Journal of Mental Health. 12,1,91-99

Coping defence and depression in adolescents hearing voices.pdf

A. Escher, M.Romme, (2002).
Het Maastrichts Interview voor kinderen en Jeugdigen
(MIK).
Tijdschrift van de Vereniging voor kinder en jeugdpsychotherapie.
Jaargang 29, nr. 4. blz. 22-45.

Romme,M., & Escher,A. (2002).
Effectieve en minder effectieve behandelingen van stemmen horen bij kinderen en jeugdigen.
Tijdschrift van de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie.
Jaargang 29, nr. 4. blz. 46-66.

A.Escher, M. Romme, A. Buiks, Ph. Delespaul, J.Van Os, (2002-b)
Formation of delusional ideation in adolescents hearing voices: a prospective study.  American Journal of Medical Genetics. 114: 913-920

A. Escher, M.Romme, A. Buiks, Ph. Delespaul, J. Van Os, J (2002-a)
Independent course of childhood auditory hallucinations:
a sequential 3-year follow-up study.

British Journal of Psychiatry . 181 (suppl. 43), s10-s18

A.Escher, M. Romme, A. Buiks, Ph. Delespaul, J. Van Os, J., (2002)
Kinderen en jeugdigen die stemmen horen: een prospectief driejarig onderzoek. Tijdschrift van de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie.
Jaargang 29, nr. 4. blz. 4-21.

Sociale Psychiatrie nr 61 september 2001
sociale psychiatrie als referentiekader voor sociale psychiatrische verpleegkundige

download het artikel

J.L.M.G. Butenaerts , M.A.J. Romme, & A.D.M.A.C. Escher (1999).
Cognitieve therapie bij psychose en stemmen horen.
Tijdschrift voor Psychiatrie.p.277-284

Escher, A., Romme, M. (1998
Small talk: voice-hearing in Children. Open Mind July/August.

Pennings, M.H.A., Romme, M.A.J. , Buiks, A.A.J.G.M. (1996)
Auditieve hallucinaties bij patiënten en niet-patiënten.
Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (9) 648-660.

download het artikel

Romme en Escher
Vooral gezonde mensen horen stemmen
Dagblad Trouw 31 Augustus 1995

download het artikel

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1993).
Hearing Voices (Vertaling artikel uit Schizophrenia Bulletin 15-1, 1989).
The Japanese Journal of Clinical Psychology, October 1993, Vo 31, no 2, 65-76

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1993).
Hearing Voices (Vertaling artikel uit Schizophrenia Bulletin 15-1, 1989).
The Japanese Journal of Clinical Psychology, October 1993, Vo 31, no 2, 65-76

Escher., A.D.M.A.C. (1993)
Stemmen horen: ziekte, gave, topervaring of fase in een groeiproces? Klankspiegel, maart 1993

Escher, A.D.M.A.C., Romme, M.A.J. (1991).
Het dagboek als communicatiemiddel bij auditieve hallucinaties.
Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TVZ)
15 augustus 1991 543-547

Romme, M.A.J., Honig, A., Noorthoorn, O., Escher, A.D.M.A.C. (1991)
Coping with voices: an emancipatory approach.
British Journal of psychiatry 161, 99-103.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1991).
Sense in voices.
Open Mind 53,
The mental health magazine, 9 November

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1991)
Undire le Voci.
Spazi della Menten nr. 8, december 1991 p 3-9

Noorthoorn,O., Romme, M.A.J.,Escher A.D.M.A.C. (1990)
Wat kunnen mensen die stemmen horen de psychiatrie leren?
Sociale Dienstverlening in Nederland.
Analyse en evaluatie (Red. E.K. Hicks) p. 60-70

Romme, M.A.J., Escher, A.D.M.A.C. (1990)
Effecten van het onderlinge contact tussen mensen die stemmen horen.
Oostland no 2, 8-14,

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1990)
Heard but not seen.
Open Mind No 49, 16-18,

A.D.M.A.C. Escher, M.A.J. Romme, (1989)
Stemmen horen. Positieve effecten van leren omgaan met stemmen.
Tijdschrift voor Ziekenverpleging 24, p. 784-788,

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1989)
Hearing Voices.
Schizophrenia Bulletin, 15, (2), 209-216.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1989).
Stimmen hőren inKontakt,
Zeitschrift der HPE Österreich nr 116,
Oktober 1989

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1989)
Affects of mutual contacts from people with auditory hallucinations.
Perspectief no 3, 37-43, juli 1989

Noorthoorn, E.,Dijkman,C., Escher, A., Romme,M. (1988)
Resultaten van de enquête, in Omgaan met stemmen horen.
Blz. 199-214. Uitgever; Vakgroep Sociale psychiatrie, Rijksuniversiteit Limburg..

A.D.M.A.C. Escher, M.A.J. Romme, M. Breuls, G. Driessen (1987)
Maatschappelijk kwetsbaar en langdurig psychiatrisch ziek zijn.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 29:5,266-281.

Romme, M.A.J., Escher,A., Radstake,D., Breuls, M (1987)
Een indeling in groepen van patiënten met een langdurige psychiatrische patiëntencarrière.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 29,4,197-211.

Romme, M.A.J. & Escher, A.D.M.A.C. (1987)
Leren omgaan met het horen van stemmen.
Maandblad Geestelijk Volksgezondheid 718, p 825-831.