Romme en Escher
Marius Romme en Sandra Escher

Marius Romme is psychiater en 25 jaar hoogleraar sociale psychiatrie geweest aan de Universiteit van Maastricht. Hij is bekend om zijn werk over het horen van stemmen (auditieve hallucinaties) en wordt beschouwd als de oprichter en hoofdtheoreticus van de Hearing Voices Movement.
Romme studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook promoveerde in 1967.
Van 1974 tot 1999 was hij hoogleraar sociale psychiatrie aan de medische faculteit van de Universiteit. Tevens adviseur psychiater bij het Community Mental Health Centre van Maastricht.

Sandra Escher was aanvankelijk journaliste die in Maastricht is komen werken om jonge wetenschappers te helpen bij het schrijven van artikelen over hun onderzoek. Door haar opleiding en werk bij verschillende uitgevers had zij de nodige ervaring in het interviewen van verschillende personen, wat zeer goed van pas bleek te komen in de onderzoeken met stemmenhoorders. Haar beginpunt was de communicatie en niet de theorie. Inmiddels is zij gepromoveerd op een uniek onderzoek naar kinderen die stemmen horen. Zij heeft de kinderen drie jaar gevolgd, in deze tijd raakte 60% van hun de stemmen kwijt.

volgende pagina