Herstellen

De op herstel gerichte benadering die in deze website wordt uitgelegd is een logische consequentie van onze onderzoek resultaten.

Wij hebben kunnen aantonen dat het voor stemmenhoorders mogelijk is hun problemen te overwinnen en weer een eigen leven te leiden en sociaal weer goed te functioneren (zie boek living with voices).

Stemmen horen is op zich geen ziekte verschijnsel of uiting van gekte

(zie ondersteunend onderzoek).

Uit ons onderzoek is gebleken dat stemmen horen in meer dan 70% een reactie is op meegemaakte trauma’s en ervaren emotionele verwaarlozing.

Uit ons onderzoek blijkt ook dat  de stemmen boodschappers zijn. Ze vertellen op een veelal overdreven manier wat de stemmenhoorders zou moeten doen en jagen de stemmenhoorder angst aan en maken hem machteloos. Dit zijn emoties die  de stemmenhoorder ook beleefd heeft tijdens de traumatische ervaringen, maar hij/zij was toen niet bij machte iets aan de situatie te veranderen. Deze situaties leidde echter wel tot emoties waar hij/zij geen raad mee weten en tot manieren van omgaan met die emoties om ze af te houden. Ze niet te hoeven beleven (zoals dissociatie; verdringen dwz niet hebben; driftbuien; zich isoleren etc).

Deze onaangename emoties worden op een vaak bedreigende beeldende (metafore) manier verwoord. De stem kan praten over licht en donker en daarmee liefde en agressie uitdrukken. Of over dood moeten en daarmee opnieuw beginnen bedoelen.

Deze ingewikkelde achtergrond van de stemmen horen ervaring vereist het accepteren van de stemmen als iets wat  heel persoonlijk is. Het vereist verder het leggen van een relatie met de gebeurtenissen in het eigen leven. Tenslotte eist het een verandering in de omgang met de stemmen en het herkennen van de eigen emoties in wat de stemmen zeggen. Het vereist natuurlijk ook een andere kijk op stemmen horen en inzicht in hoe deze stemmen hoorder met zijn emoties omgaat, zodat niet automatisch de diagnose schizofrenie gegeven wordt maar de andere mogelijkheden nagegaan worden.

Dit gaat niet zomaar, daarvoor is een systematische aanpak nodig  die bestaat uit:

  • Het herkennen van de  ontwikkelingsfase waarin de stemmenhoorder zich ten aanzien van de omgang met zijn stemmen bevind. (zie fasen in de ontwikkeling in het menu) 
  • In de eerste fase wanneer de angst en machteloosheid gevoelens ten aan zien van de stemmen overheersen, gaat het om het leren van coping strategie├źn, of te wel manieren van omgaan met de stemmen. Hiervoor is het allereerst nodig  de stemmen als realiteit te herkennen en niet weg te redeneren als niet meer dan een symptoom van een ziekte (zie omgangsmanieren in het bovenstaande menu) 
  • Daarna gaat het erom stapsgewijs tot een veranderde relatie te komen  met de stemmen en daarbij geen stappen te willen overslaan (zie stappen naar herstel in het menu). 
  • Ten slotte gaat het er niet om de problemen van mensen die de diagnose schizofrenie krijgen te ontkennen, maar om een effectieve manier om het probleem schizofrenie op te lossen  (zie oplossen schizofrenie probleem in het menu) 
vorige pagina