afstand nemen van het huidige ziekteconcept

Het Schizofrenie probleem laat zich alleen oplossen door afstand te nemen van het huidige ziekteconcept, waarbij gedacht wordt dat de klachten voortkomen uit een achterliggende ziekte.

De oplossing ligt zowel in het uiteen rafelen van de klachten (Stemmen horen; persoonlijke overtuigingen; gebrek aan initiatief; ontkennen van problemen; vast houden aan schijn oplossingen) als van elk van de afzonderlijke klachten, zowel de vermoedelijke oorzaken nagaan, als de onderlinge samenhang van de klachten.

Dit betekent bijvoorbeeld bij stemmen  horen, deze op zich als aandachtsterrein nemen en op die ervaring ingaan en uitzoeken, wanneer het is begonnen, wat er toen is gebeurt en waardoor ze zijn uitgelokt etc. (zie verder bij achterliggende problemen).

Vervolgens nagaan wat de samenhang is met wat de psychiatrie wanen noemt en in feite ongebruikelijke persoonlijke overtuigingen zijn. Dit zijn in 40% van de gevallen de verklaring voor de stemmen. Het is niet onbegrijpelijk dat iemand voor een vreemde ervaring, wat stemmen horen in het begin ook is, een vreemde verklaring zoekt. Die verklaring is meestal begrijpelijk vanuit de manier waarop tegen de stemmen wordt aangekeken, hoe ze gehoord worden, wat ze zeggen, etc.

Voor de rest komen de bijzondere overtuigingen (wanen) voort uit bedreigingen, die iemand heeft ervaren in zijn leven en die hij veralgemeniseert heeft of gebonden heeft aan bepaalde angsten zoals achtervolgt worden of te wel een probleem niet kwijt raken (zie ook bij professionelen).

Het gebrek aan initiatief nemen; zich zelf isoleren; moeilijk contact maken, de in de psychiatrie zogenoemde negatieve verschijnselen. Deze hangen bij een aantal stemmen hoorders samen met de kritiek en verboden van de stemmen maar ook met het probleem dat het moeilijk is gesprekken te volgen, je ergens op te concentreren, door de herrie die stemmen maken en de aandacht die ze vragen. In zoverre hangen ze samen met de stemmen maar ze kunnen ook samenhangen met de persoonlijke overtuigingen (wanen), omdat die mensen bang maken en dus er voor zorgen dat iemand zich niet in gevaren-zones begeeft en dus niet gewoon kan functioneren.

Tenslotte hebben de negatieve verschijnselen ook een eigen oorzaak vanuit de levensgeschiedenis

Jongeren maar ook volwassenen, die door anderen erg ontmoedigd zijn door lange perioden van kritiek, het uitgemaakt zijn voor nietsnut, het ernstig gepest zijn etc. Deze mensen worden dan bang te falen, dingen niet goed te doen en verliezen vandaar uit steeds meer de nodige zelfwaardering, zodat ze helemaal niets meer  durven en zich groot houden met irreële plannen. Dat isolement kan dan weer leiden tot gevoel van bedreiging waaruit een ongebruikelijke persoonlijke overtuiging (waan) kan groeien of men kan in isolement stemmen gaan horen, omdat in isolement de hersenen vanzelf gaan praten tegen iemand.

Het ontkennen van problemen hangt veelal samen met het hebben geleden onder kritiek en is dan een ontkennende reactie als nood maatregel tegen opnieuw kritiek krijgen, maar kan ook ontstaan vanuit de kritische commentaren van stemmen of de angsten die worden opgeroepen door de persoonlijke overtuigingen (wanen)

Alle  klachten of symptomen kunnen een eigen oorzaak hebben in de levensgeschiedenis

 en kunnen een gevolg zijn van de andere klachten en symptomen. Deze moeten dus allemaal apart bezien worden en apart aandacht krijgen om ze eerst te accepteren als reëel aanwezig en niet als uiting van gekte maar als uiting van problemen. Vervolgens moet er geholpen worden deze klachten qua achtergrond te begrijpen en vervolgens geleerd worden er mee om te gaan en dat betekend vooral het leren omgaan met  en herkennen van eigen gevoelens

Er een ziekte etiket opplakken lost dus niets op en staat de oplossing slechts in de weg. Medicijnen geven helpt wel de emotie te onderdrukken en dat is op kort termijn weleens nodig en fijn, maar uiteindelijk als eenzijdige behandeling schadelijk omdat iemand  nou net moet leren met zijn gevoelens om te gaan.

vorige pagina