25 jaar onderzoek toont aan dat de ervaring stemmen horen geen uiting van ziekte is maar een reactie op problemen

Netwerken/linken

Het eerste netwerk voor het horen van stemmen werd in 1987 in Nederland opgericht door Marius Romme en Sandra Escher. Dit werd gevolgd door de oprichting van het Britse netwerk in 1988 in Engeland. 
Deze netwerken bieden ondersteuning voor stemmenhoorders, hulpverleners en alle die er bij betrokken zijn. 

Lees meer.


Maastrichts interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmen horen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmen hoorder als de interviewer.

Download hier


Laatste nieuws

In 1987 werden Patsy Hage en Prof. M. Romme geïnterviewd door Sonja Barend.

Dit interview leverde 700 telefoontjes op en het gevolg is nu 37 landen met stemmenhoorders -groepen.
We hebben het fragment gevonden en willen het graag met jullie delen


Contact

Aan deze website wordt gewerkt. 
Hier gaat u al het werk van Prof. M.Romme en Dr. S. Escher vinden. 
Voor vragen over de website,
informatie voor de website.
We horen het graag!

Mail naar info@levenmetstemmen.nl

Met Vriendelijk groet,
Jolanda van Hoeij

Namens St. leven met stemmen.


Boeken bestellen

boeken romme en escher

Het boek: Leven met stemmen “50 verhalen over herstel”
Helaas is dit boek niet meer te bestellen.
Marius Romme is bezig met het schrijven van een nieuw boek.
Natuurlijk houden we u daarvan op de hoogte