Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmenhoren op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmenhoorder als de interviewer.

Hoe u dit Interview kunt gebruiken kunt u lezen in het boek:

‘Omgaan met stemmenhoren: een gids voor Hulpverlening’
Van Prof. Dr. M.A.J.Romme en Dr. A.D.M.A.C. Escher

Het Maastrichts Interview is hieronder vrij te downloaden.


MAASTRICHTSE INTERVIEW voor iemand die zichzelf beschadigt.
over haar/zijn ervaringen
Download