Het 10e World Hearing Voices Congress vond plaats tussen 12 en 15 september in Den Haag (Nederland) en heeft als thema Mensenrechten.

Leven met stemmen: een mensenrecht!

Het horen van stemmen is een veel voorkomende menselijke ervaring. Veel mensen die stemmen horen, hebben een manier gevonden om met hun stemmen te leven. Andere mensen hebben veel problemen met de stemmen die ze horen.

Stemhoorders hebben een lange geschiedenis van stigmatisering, pathologisering, uitsluiting en schendingen van hun mensenrechten.

De wereldwijde Hearing Voices Movement heeft tot doel stemmenhoorders te helpen een manier te vinden om met hun stemmen te leven en het horen van stemmen te emanciperen.

De organisatoren, Stichting Weerklank, nodigden iedereen uit om op het 10e World Hearing Voices Congress samen te komen om met en van elkaar te leren over stemmen horen, herstel, emancipatie en mensenrechten!

Onderstaande informatie is afkomstig van de organisatoren, Stichting Weerklank.

Locatie

Kerk van onze Verlosser
Bezuidenhoutseweg 157
2594 AG Den Haag

Programma

  • 12 september: Intervoicedag
  • 13 en 14 september: Wereldcongres
  • 15 september: Publieksdag

INTERVOICEDAG (12 SEPTEMBER)

Lisa Forestell en Olga Runciman, leden van het bestuur van Intervoice, leidden deze dag.

Het idee achter Intervoice Day is het uitwisselen van ervaringen, ideeën, ontwikkelingen, dialogen en gevoelens. Om te voelen dat je lid bent van een grote familie of stam – onze stam! Landen kunnen hun nieuwe ontwikkelingen presenteren en anderen stimuleren nieuwe wegen aan te leggen.

Kosten

Gratis voor huidige leden van Intervoice, het goede doel*.
Entree voor niet-leden € 50,00

MadurodamBezienswaardigheden: Vanaf 15.00 uur maakten belangstellenden een rondrit door historisch Den Haag en brachten een bezoek aan Madurodam, een miniatuurversie van ons Lage Land.

WERELDCONGRES (13 EN 14 SEPTEMBER)

Elke dag had hetzelfde format.

We begonnen met drie korte presentaties van stemmenhoorders over hun persoonlijke verhalen. Vervolgens benaderden twee opeenvolgende keynote sprekers het mensenrechtenperspectief.

In de middag was er een symposium in de grote zaal en workshops in de omliggende zalen. Iedere dag sloten we plenair af in de grote zaal.

Op vrijdag 14 september – Wereld Stemmenhorendag – organiseerden we een BBQ en een feest bij de beroemde peer met direct zicht op zee!

 

PUBLIEKE DAG (15 SEPTEMBER)

Deze dag was voornamelijk in het Nederlands, vertaald in het Engels, en het doel was om het bewustzijn over stemmen horen en mensenrechten te vergroten voor een algemeen publiek.

Mensen die stemmen horen, komen samen op een wereldcongres; ‘Gewoon erover praten, helpt’ Dagblad Trouw 15 sept. 2018

download het artikel