The 2nd World Hearing Voices Congress was hosted by Hearing Voices Network England and Asylum Associates.

Onze stem verheffen – Onze waarheden spreken

Intervoicedag 2 november, Congres 3 & 4 november 2010

Nottingham, England

Samenvatting van het congres

Ruim 400 mensen woonden dit jaar het tweedaagse congres bij en 170 mensen woonden de eendaagse INTERVOICE-bijeenkomst bij. Er kwamen afgevaardigden van over de hele wereld, waaronder Australië, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, de VS en uit heel Groot-Brittannië. Er waren veel stemmenhoorders aanwezig, naast psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, academici, maatschappelijk werkers en familieleden.

Deelnemers waren : Marius Romme, Sandra Escher, Dorothy Rowe, Gail Hornstein, Dirk Corstens, Bobby Baker, Peter Bullimore, Jacqui Dillon, Rufus May, Simon Mullins, Debra Lampshire, Caroline Von Taysen, Olga Runciman, Eleanor Longden, Rachel Waddingham, Trevor Eyles, Sam Warner, Odette Nightsky en nog veel meer!

DownloadThe Congress Programme

 

Presentaties

De Keynote- en workshoppresentaties van het World Hearing Voices Congress zijn hier beschikbaar in pdf-formaat:

Kellie Comans, Keynote speech: Kellie bespreekt haar reis naar herstel en de rol die de psychiatrie speelt.
Beyond Psychiatry, mijn eigen menselijke ervaring begrijpen

Sandra Escher, keynote speech over bevindingen uit onderzoek naar kinderen die stemmen horen
De boodschap van de stemmen: enkele resultaten uit een 3 jaar durend vervolgonderzoek onder 80 stemmen horende kinderen

Workshop: Samimi Tami, Kinderen, stemmen horen en het medische model
Kinderen, stemmen horen en het medische model

Workshop: het besturen van een stemmenhorende groep in een psychiatrische setting met hoge beveiliging: Andy Benn, Jonathon Slater, Hannah Jones. (VK)
Het besturen van een stemmenhorende groep in een zeer veilige psychiatrische setting

Workshop: Rufus May over het accepteren van alternatieve realiteiten

Alternatieve realiteiten accepteren – Hand-out
en
meer dan ongeloof: manieren om alternatieve realiteiten te benaderen

The Keynote and Workshop presentations from the World Hearing Voices Congress are available here in pdf format:

Kellie Comans, Keynote speech: Kellie considers her journey to recovery and the role played by psychiatry.
Beyond Psychiatry understanding my own Human Experience

Sandra Escher, keynote speech on findings of research about children who hear voices
The message of the voices: some results from a 3-year follow-up study on 80 children hearing voices

Workshop: Samimi Tami, Children, hearing voices and the medical model
Children, hearing voices and the medical model

Workshop: Piloting a Hearing Voices Group in a High Security Psychiatric Setting: Andy Benn, Jonathon Slater, Hannah Jones. (UK)
Piloting a Hearing Voices Group in a High Secure Psychiatric Setting

Workshop: Rufus May on Accepting Alternative Realities

Accepting Alternative Realities – Handout
and
Beyond Disbelief: Ways of approaching alternative realities