Diagnostiek en instrumenten

Hoewel sociale en klinische psychiatrie andere uitgangspunten hebben, baseren beide hun behandeling op grond van een diagnose. Gebaseerd op ons eigen en andere onderzoeken bij stemmen hoorders zijn we tot de conclusie gekomen dat een diagnose op grond van gedrag en beleven, zoals met de DSM gebeurd, te weinig informatie oplevert om zicht te krijgen op de redenen voor dat gedrag en beleven.
Daarom prefereren wij een proces diagnose waarin men nagaat in hoeverre de verschillende klachten een reactie op elkaar zijn, maar ook in hoeverre de afzonderlijke symptomen begrijpelijk te maken zijn als reactie op gebeurtenissen in de levensgeschiedenis.