25 jaar onderzoek toont aan dat de ervaring stemmen horen geen uiting van ziekte is maar een reactie op problemen

Marius Romme
&
Sandra Escher

Literatuur/
Onderzoeken

Media

Netwerken/linken

Het eerste netwerk voor het horen van stemmen werd in 1987 in Nederland opgericht door Marius Romme en Sandra Escher. Dit werd gevolgd door de oprichting van het Britse netwerk in 1988 in Engeland.
Deze netwerken bieden ondersteuning voor stemmenhoorders, hulpverleners en alle die er bij betrokken zijn.

Lees meer.

Het Maastrichts Interview

Het Maastrichts Interview voor stemmenhoorders is een methode om de ervaring van het stemmen horen op een gestructureerde wijze in kaart te brengen. De structuur biedt houvast voor zowel de stemmen hoorder als de interviewer.

Download hier Het Maastrichts Interview

Stemmen horen begrijpelijk maken is een geheel herziene uitgave van het boek Omgaan met stemmen horen – een gids voor hulpverlening (Romme & Escher, 1999).

Deze nieuwe uitgave is aangevuld met de ervaring en kennis die de auteurs in de afgelopen twintig jaar hebben opgedaan en met bevindingen uit het onderzoek naar stemmen horen dat sinds 2000 exponentieel is gegroeid.
Lees meer….